Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
6 + 6 =

MKB-krediet met staatsgarantie

In 2010 en ook in 2011 kunt u overheidsgarantie krijgen op een lening bij diverse banken. De garantie bedraagt maximaal 80%, mits de lening niet hoger is dan € 250.000. Banken zijn hierdoor sneller bereid om aan u een lening te verstrekken. Als u de lening niet zou terugbetalen, dan zal de staat 80% van de schuld aan de bank uitbetalen.

De regeling wordt in mijn praktijk met name gebruikt bij bedrijven die onvoldoende zekerheden kunnen verstrekken (zoals machines of gebouwen) maar wel een toekomstperspectief hebben. De lening mag maximaal 6 jaar lopen en moet dan ook binnen deze termijn worden afgelost. De lening kunt u bij uw lokale bank aanvragen en zij zal dit dan uiteindelijk voorleggen bij het ministerie.

Enkele vereisten en uitgangspunten:

  1. U mag niet meer dan 250 werknemers in dienstbetrekking hebben.
  2. U mag niet als medicus, advocaat, notaris, etc. aan het werk zijn.
  3. Uw bedrijf moet voldoende toekomstperspectief hebben.
  4. Het bedrijf moet in staat zijn om de schuld binnen 6 jaar af te lossen.
  5. De bank moet voor de garantie ongeveer 3% provisie betalen, deze wordt aan u doorbelast.
  6. U mag niet meer dan 50% van uw omzet in de landbouw, tuinbouw of visserij behalen.

Overige regelingen

Als u meer wilt lenen dan € 250.000, kan ook de staatsgarantie van toepassing zijn. Bij een lening tot € 3.000.000 bedraagt de garantie van de overheid maximaal 45%. De looptijd hiervan is ook 6 jaar en de bank zal hierbij kritisch kijken naar de dekkingswaarde en de winstverwachtingen. Gemiddeld kunt u uitgaan van een maximaal krediet van ongeveer 4 keer de winst (met afschrijving) na belastingen. Het is van essentieel belang dat u een financieringsplan door een deskundige laat opstellen.

Bij financieringen boven de € 3.000.000 kunt u eens kijken naar de Garantie Ondernemersfinanciering.

Kleine kredieten voor bedrijven

Voor kleine kredieten kunt u contact opnemen met Qredits, dit is de handelsnaam van Stichting Microkrediet Nederland. Deze samenwerking van diverse banken heeft op dit moment al ruim 1.000 kredieten verstrekt. Het bedrijf verstrekt zakelijke kredieten tot € 35.000, dit wordt gecombineerd met advies en begeleiding door ervaren ondernemers.

Mr. Dennis J.B. Jongbloed


meer informatie over MKB-krediet met staatsgarantie

Samengevat:

>
>
>
>