Tips verkopen bedrijf

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Tips verkopen bedrijf

In mijn praktijk adviseer is maandelijks ondernemers bij het kopen of verkopen van een bedrijf. In dit artikel diverse tips uit de praktijk zodat u succesvoller uw bedrijf verkoopt. Belt u gerust voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Praktische tips verkopen bedrijf

  1. Structuur: zorg dat uw structuur klopt, de verkoop van een eenmanszaak zorgt vrijwel altijd voor directe belastingheffing. De verkoop van een B.V. kan veelal (tijdelijk) belastingvrij plaatsvinden. Een rechtsvormwijziging moet 3 jaar vóór de verkoop plaatsvinden, anders zal de Belastingdienst roet in het eten gooien.
  2. Plan: maak een overdrachtsplan. Hierin staat wat u verkoopt en wie een potentiële koper zou zijn, kijk ook naar mogelijke kopers in het buitenland. Kijk niet alleen naar concurrenten, maar ook naar andere bedrijven in dezelfde bedrijfskolom, maar ook naar bedrijven die dezelfde klanten hebben (en hier andere producten aanbieden). Het is niet gek om 50 potentiële kopers in kaart te brengen en te laten benaderen.
  3. Verkoopmemorandum: maak een duidelijk overzicht van uw bedrijf, de activiteiten, personeel, cijfers, toekomst, etc.
  4. Bij de tijd: zorg ervoor dat uw administratie bij is, u niet op oude systemen werkt, slechte werknemers vertrekken, etc. Een koper wil niet teveel onzekerheden en onduidelijkheden.
  5. Branche: vergelijk de kengetallen van uw bedrijf met uw branche, veel banken maken hier informatie over bekend.
  6. Werknemers: meestal is uw personeel resp. werknemers een belangrijk onderdeel binnen uw bedrijf. U moet een gunstig moment kiezen om hen te informeren, doe dit niet te laat. Bij een overdracht kan onrust ontstaan als het personeel via andere bronnen op de hoogte geraakt. Voor het personeel zal er na overdracht niet veel (mogen) veranderen, immers de contracten blijven in stand.
  7. Misbaar: zorg dat u, maar ook uw belangrijkste werknemers vervangbaar zijn of kunnen worden vervangen. Wellicht dat hiervoor een wijziging moet worden aangebracht binnen functies, of dat werknemers bepaalde opleidingen moeten volgen.
  8. Gezicht van het bedrijf: meestal zal de ondernemer het gezicht van het bedrijf zijn, voor kleine bedrijven is dit vaak zo. Zorg ervoor dat een werknemer (of enkele werknemers) ook een voortrekkersrol krijgen en een gezicht (gaan) vormen.
  9. Netto: maak een berekening van hetgeen u kunt overhouden na de verkoop (afrekenen Belastingdienst, aflossing bank, etc.). Daarnaast moet u een inkomensplanning maken voor de situatie na verkoop. Kunt u nog gewoon doorleven? Een aardige berekening kunt u op de site van de Kamer  van Koophandel maken, kijk hier.
  10. Waarde: een waardeberekening wordt vaak door een accountant gemaakt, hij pakt dan een mengelmoes van DCF methode, rentabiliteit en intrinsieke waarde. Is deze juist? Meestal niet, immers uw bedrijf wordt niet enkel gewaardeerd op basis van koude cijfers. Waarom zou u niet kunnen kijken naar de waarde die een koper wil betalen, immers hij zal synergievoordelen hebben? Zijn de cijfers voldoende genormaliseerd? Zijn alle kostenbesparingen meegenomen?

Heeft u interesse in een orienterend gesprek of een waarde-indicatie van uw bedrijf, stuur ons een e-mail.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte