Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
3 + 8 =

Startersaftrek

Als u een eenmanszaak, VOF of maatschap begint en minimaal 1.225 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt, heeft u de eerste drie jaren van uw ondernemerschap recht op een extra aftrekpost, boven uw reguliere zelfstandigenaftrek. In totaal heeft u dus de eerste jaren van uw echte ondernemerschap recht op een aftrekpost van bijna € 10.000 (zelfstandigenaftrek en startersaftrek).

Algemeen

De startersaftrek en zelfstandigenaftrek vormen een onderdeel van de ondernemersaftrek (artikel 3.74). Als een ondernemer hiervan wil profiteren, moet hij aan een tweetal voorwaarden voldoen. Deze zijn:

  • het urencriterium, zijnde 1.225 uur op jaarbasis; en
  • minimaal 50% van zijn of haar werkzame tijd aan onderneming besteden, deze eis geldt niet voor startende ondernemers gedurende de eerste 5 jaar.

Wat is uw voordeel?

De startersaftrek in 2013, 2014, 2015 en 2016 bedraagt  € 2.123. 

Deze aftrek mag u de eerste 5 jaar van uw ondernemerschap maximaal 3 keer toepassen.

Voorwaarden startersaftrek 

  1. U moet minimaal in het jaar 1.225 uur aan uw onderneming hebben besteed.
  2. U heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 1 bedrijf gehad.
  3. U heeft de afgelopen 5 jaar niet vaker dan 2 keer de zelfstandigenaftrek toegepast.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Ook als u deels arbeidsongeschikt bent, kunt u bij het starten van uw zaak een beroep doen op de startersaftrek. Hiervoor komt u in aanmerking als u:

  • ondernemer bent;
  • recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering; 
  • voldoet aan het afwijkende urencriterium: 800 in plaats van 1.225 uur.

Voor het eerste, tweede en derde jaar is de aftrek respectievelijk € 12.000, € 8.000 en € 4.000. De aftrek kan in geen geval hoger zijn dan de winst.


 Voor zwangere onderneemsters is er een gunstige regeling. Hiervoor geldt de fictie dat zij worden geacht het aantal uren te hebben gewerkt van vóór de zwangerschap, dus tijdens de zwangerschap tikken de uren gewoon door.

Als u ondernemer wordt vanuit een arbeidsongeschiktheids situatie heeft u recht op een verhoogde startersaftrek, deze bedraagt het eerste jaar € 12.000, het tweede jaar € 8.000 en het derde jaar € 4.000 (daarna 0).

Daarnaast hoeft u geen 1.225 uur aan uw bedrijf te besteden maar slechts 800 uur.

Sinds 2010 geldt het urencriterium niet meer voor het recht op de MKB winstvrijstelling van 12% van de winst.

De zelfstandigenaftrek mag er sinds 2010 niet meer toe leiden dat uw winst negatief wordt. Het niet benutte deel schuif door naar de toekomst, maximaal 9 jaar. Deze regel geldt niet voor starters

Alle tijd die door uw bedrijf in beslag wordt genomen geldt als tijd besteed aan uw onderneming, derhalve directe en indirecte uren (arrest Hoge Raad 14 maart 2003, rolnummer 37.975). Hierbij kunt u denken aan uren voor de website, administratie, organisatie, studie, reistijd, schoonmaken, etc.

Het geldt echter ook voor een algemene opleiding voor ondernemersvaardigheden (arrest Hoge Raad 18 juni 2004 rolnummer 38.829.

Door de economische crisis wordt met het urencriterium voor een ZZPer soepel omgesprongen, aldus de staatssecretaris in zijn besluit uit maart 2010, MvF 8 maart 2010, nr. DGB2010/1710M.

meer informatie over Startersaftrek

Samengevat:

>
>
>
>
>