Aftrekbare studiekosten

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
08-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Aftrekbare studiekosten

Bepaalde studiekosten die u maakt om binnen uw werk verder te komen zijn aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting 2020. De studiekosten moeten op jaarbasis hoger zijn dan € 250. 

Nieuws scholingskosten per 2022

De fiscale aftrek van scholingskosten in de aangifte inkomstenbelasting komt hoogst waarschijnlijk per 2022 te vervallen. De fiscale aftrek wordt vervangen door een nieuwe STAP regeling (subsidie). Voor iedereen vanaf 18 jaar komt er een budget. Het kan zijn dat dit formeel niet gaat lukken, de scholingskosten zulllen dan vanaf 2023 niet meer aftrekbaar zijn, dit wordt in 2021 duidelijk. De STAP regeling wordt uitgevoerd door het UWV en DUO. Voor meer informatie lees deze kamerbrief d.d. 4 juni 2021

De voorwaarden voor aftrek studiekosten

 • opleiding voor beroep of werk;
 • kosten op jaarbasis hoger dan € 250;
 • betreffen kosten van u of uw partner;
 • kosten tot maximaal € 15.000 per jaar aftrekbaar.

De volgende kosten zijn aftrekbaar

 • de kosten voor de boeken;
 • de kosten voor aanverwante vakliteratuur;
 • lesgeld / collegegeld;
 • kosten wetenschappelijke promotie;
 • kosten voor duurzame zaken, zoals een computer (per jaar 30% van de kosten meenemen gedurende 3 jaar).

Welke kosten zijn nietaftrekbaar?

 • reis- en verblijfkosten;
 • kosten eten, drinken, etc.;
 • rente op studieschuld (schuld wel in box 3 opnemen);
 • kosten werkruimte / studieruimte.

Studiefinanciering en studiekosten

Heeft u recht op studiefinanciering ? Studeert u in het jaar 2020/2021 U heeft geen recht op aftrek van studiekosten. Studiejaar 2020 begint in september 2020.

Vergoeding werkgever

Uw werkgever mag vrijwel alle kosten voor de opleiding of studie ook belastingvrij vergoeden of rechtstreeks voor zijn rekening nemen, dit is fiscaal voordeliger (artikel 15a lid 1 letter h wet op de loonbelasting). Ook de reiskosten mogen belastingvrij worden vergoed, vergoeding € 0,19 per kilometer. Sinds enkele jaren geldt verplicht de werkostenregeling. De kosten verbonden aan een studie kunnen worden vergoed, mits:

 • een andere dan de werkgever vergoed de kosten niet;
 • de studie of opleiding is gericht op een beroep (op peil houden huidige kennis of voor nieuw beroep);
 • de werkgever heeft de studie toegezegd.

Paar dingen zijn van belang:

 • Vergoeding als werknemer diploma gaat behalen: de vergoeding is belast als het diploma niet wordt gehaald en/of de vergoeding te vroeg wordt betaald

Belastingtip studiekosten kinderen

Stel dat een directeur of DGA zijn kinderen voor zijn B.V. laat werken en geen salaris hiervoor voldoet, maar de studiekosten voor zijn rekening neemt. Hiermee kan hij belastingvrij de kosten voor de studie van zijn kinderen betalen. De Belastingdienst kan stellen dat er sprake is van onzakelijk handelen, dit hangt echter van de redelijkheid van de regeling af. Veel bedrijven hebben studiefondsen voor kinderen van werknemers, dus onzakelijk is het zeker niet altijd. U kunt hier een procedure bij het Gerechtshof Arnhem raadplegen over deze materie; in deze procedure ging het niet goed omdat de opzet slordig was.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte