Onkostenvergoeding

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
10-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Onkostenvergoeding

De werkgever kan een vaste onkostenvergoeding aan zijn werknemer betalen.  Onder de werkkostenregeling kan dit ook (maar is nog wel steeds bewerkelijk). Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, deze zijn:

De werkgever moet deze vergoeding regelmatig controleren middels bonnen en er moet een specificatie bij de loonadministratie worden bewaard.

  1. Er moet vooraf een specificatie van de onkostenvergoeding worden opgesteld;
  2. De vergoeding moet zien op gericht vrijgestelde bedragen en / of intermediaire kosten.

De administratieve rompslomp is behoorlijk en de Belastingdienst zal bij een boekenonderzoek altijd dit onderdeel controleren. 

Als geen sprake is van een onderbouwing, dan kan de onkostenvergoeding voor de werknemer nog steeds onbelast worden verstrekt. De vergoeding moet in dat geval worden ondergebracht in de zogenoemde vrije ruimte van de werkkostenregeling;  de werkgever mag over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% (cijfer 2020) en voor het meerdere van de fiscale loonsom 1,2% gebruiken om loonbestanddelen aan te wijzen als eindheffingsloon en daarmee onder te brengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Indien de totale vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte op werknemersniveau per jaar boven de € 2.400 liggen, geldt er nog wel een gebruikelijkheidstoets. De vergoeding mag dus niet erg ongebruikelijk zijn.

In online boekhoudprogramma's kunt u de vaste kostenvergoedingen eenvoudig registreren. Op een vaste grootboekrekening boekt u deze vergoeding als onderdeel van de werkkostenregeling. Een aantal boekhoudprogramma's die wij adviseren, zijn:

 

Offerte voor fiscale advies?

Belastingtip boekenonderzoek onkostenvergoeding

De meeste boekenonderzoeken hebben betrekking op de loonbelasting. De reden hiervoor is dat dergelijke onderzoeken eenvoudig en snel kunnen plaatsvinden en relatief hoge correcties opleveren. Bij een boekenonderzoek vormt de kostenvergoeding een vast onderdeel. Zorg ervoor dat u een specificatie van de onkostenvergoeding in uw dossier aanwezig hebt. Daarnaast moet u uw werknemers regelmatig vragen om de bonnen te bewaren, zo kunt u de omvang van de (onbelaste) onkostenvergoeding controleren.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte