Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
2 + 6 =

Werkkostenregeling 2015 uitleg? Wijzigingen WKR

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling voor alle ondernemers verplicht. In juli 2014 zijn enkele wijzigingen bekendgemaakt, de belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%.
  2. Noodzakelijkheidscriterium alleen voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen.
  3. Jaarlijks afrekensysteem.
  4. Concernregeling.
  5. Vrijstelling van branche-eigen producten.
  6. Wegnemen onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen.

1. Vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%

Om de wijzigingen te financieren wordt het percentage in 2014 (1,5% van de loonsom) verlaagd tot 1,2%.

2. Noodzakelijkheidscriterium alleen voor gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen

Het noodzakelijkheidscriterium binnen de werkkostenregeling is een soort van open norm. Onder het noodzakelijkheidscriterium is een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingsstelling belastingvrij als deze redelijkerwijs noodzakelijk is voor het werk dat de werknemer doet (voor zijn dienstbetrekking). Een voorbeeld hiervan is dat binnen een belastingadvieskantoor papierloos wordt gewerkt, de werknemers krijgen hiertoe een tablet. De verstrekking van de tablet behoort niet tot het loon en is belastingvrij. Conclusie: alles wat noodzakelijk is voor je werk is belastingvrij. Er zijn echter grenzen.

Vanaf 2015 is het noodzakelijkheidscriterium is vanaf 2015 alleen van toepassing op:

  • computers en gereedschappen;
  • telefoons. tablets, etc. (mobiele communicatiemiddelen).

3. Jaarlijks afrekensysteem

De belastingplichtige moet nog maar 1 keer per jaar vaststellen of hij voldoet aan de werkkostenregeling, nu is dit nog per loontijdvak (meestal per maand of 4 weken). Als er teveel is ondergebracht in de vrije ruimte, dan mag de werkgever dit in het jaar erna betalen.

4. Concernregeling

De werkkostenregeling geldt per bedrijf / B.V. Per 2015 geldt de regeling binnen een concern. Van een verbonden lichaam is sprake als er sprake is van een aandelenbelang van tenminste 95%. Een DGA met een holdingstructuur kan hier voordeliger mee uit zijn. Als hij in dienstbetrekking is bij de holding en binnen de werkmaatschappij is nog ruimte binnen de werkkostenregeling, dan kan de DGA hiervan vanaf 2015 gebruik maken.

5. Vrijstelling van branche-eigen producten

Branche-eigen producten mogen nog steeds fiscaalvriendelijk aan werknemers worden verstrekt. Dit speelt met name bij bedrijven met lage loonsommen (detailhandel).

6. Wegnemen onderscheid tussen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen

De basis voor de werkkostenregeling is om vrijwel alle vergoedingen en verstrekkingen onder te brengen in de vrije ruimte van 1,2% (vanaf 2015). Dit is om de eenvoud te bewaren. Er is een uitzondering gemaakt voor zogenaamde gerichte vrijstellingen (meestal dingen / voorzieningen op de werkvloer). In de praktijk is het lastig om te bepalen of een "ding" alleen op de werkplek wordt gebruikt en / of ook thuis of buiten kantoor. Daarnaast is het lastig om de waarde vast te stellen (bijvoorbeeld van consumpties op de werkvloer of fitness binnen het bedrijf). Vanaf 2015 komt er een nieuwe omschrijving van de gerichte vrijstellingen (voor werkplekgerelateerde voorzieningen met een nihilwaardering). Hieronder vallen dan de verstrekte, ter beschikking gestelde of vergoede voorzieningen (reden: administratieve lasten verlichten).


meer informatie over Werkkostenregeling 2015 uitleg? Wijzigingen WKR

Samengevat:

>
>
>
>
>