Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
5 + 8 =

Bonus en werkkostenregeling

De werkkostenregeling is bedoeld als eenvoudige regeling om aan werknemers onbelast geld te betalen. Binnen de ruimte (1,2% van de loonsom) is er een grote flexibiliteit. Er zijn echter ook beperkingen. Een bonus aan uw werknemers kunt u binnen de vrije ruimte belastingvrij aan uw werknemers betalen. De bonus moet echter wel voldoen aan voorwaarden, de belangrijkste is de gebruikelijkheidtoets.

Gebruikelijkheidstoets, bonus en werkkostenregeling

De Belastingdienst en de Staatssecretaris hebben aangegeven dat u bonussen aan werknemers soms wel in de vrije ruimte mag onderbrengen. Voorwaarden - volgens de Belastingdienst - zijn:

  1. Bonussen in het verleden vallen ook onder de eindheffing.
  2. Bonussen niet ongebruikelijk hoog.
  3. Voordien de bonus aanwijzen als post binnen de vrije ruimte (niet met terugwerkende kracht).

De bonus kan dus binnen de vrije ruimte worden uitbetaald en de gebruikelijkheidstoets zal hierbij van belang zijn. Als de bonus niet binnen de vrije ruimte kan worden betaald, is veelal de 80% eindheffing voordeliger dan het bruteren van een bonus. Bij toepassing van de eindheffing zijn namelijk geen werknemersverzekeringen verschuldigd.

De regels omtrent bonussen binnen de vrije ruimte zijn nog niet helder (uitgekristalliseerd), dit zal uiteindelijk in de jurisprudentie (uitspraken rechters) moeten plaatsvinden. Het kan ook zijn dat de wetgeving wordt aangepast.

De Belastingdienst hanteert in de praktijk vaak een maximum van € 2.400 per jaar (toegestaan binnen de vrije ruimte). Hoe dit bedrag is ontstaan, is volledig onduidelijk en subjectief.

Mening Staatssecretaris over WKR en bonussen

De Staatssecretaris heeft aangegeven dat er strenge regels komen voor bonussen die binnen de vrije ruimte worden betaald aan directieleden. Men wil voorkomen dat de regels binnen de WKR worden misbruikt. De enige mogelijkheid die hierbij door de huidige wet wordt geboden is toetsing aan de gebruikelijkheidstoets (gebruikelijk binnen de branche / onderneming).


meer informatie over Bonus en werkkostenregeling

Samengevat:

>
>
>
>
>