Bedrijfspand verhuren aan zoon

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
30-04-2012
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bedrijfspand verhuren aan zoon

Als een vader een bedrijfspand verhuurt aan het bedrijf van zijn zoon, is er sprake van een ongebruikelijke terbeschikkingstelling. Als u een bedrijfspand verhuurt aan uw meerderjarige zoon, vallen de inkomsten in box 3 (huur onbelast en rente / kosten niet aftrekbaar). Als uw zoon of dochter minderjarig is, vallen de inkomsten / uitgaven echter in box 1 (huur belast en rente / kosten aftrekbaar). In beide gevallen kunt u de verhuur met omzetbelasting laten plaatsvinden.

TBS-regeling

De terbeschikkingstelllingsregeling (TBS-regeling) is van toepassing als een directeur - grootaandeelhouder (DGA) een bedrijfspand verhuurt aan zijn eigen B.V. De inkomsten (huur) worden dan (progressief) belast in box 1, de kosten zijn dan ook aftrekbaar (denk hierbij aan de hypotheekrente en onderhoudskosten).

Verbonden personen en TBS-regeling

Als de DGA het bedrijfspand niet verhuurt aan zijn eigen B.V. maar aan de onderneming (eenmanszaak / VOF / B.V.) van zijn minderjarige zoon of dochter, is de TBS-regeling ook van toepassing. Ook de verhuur aan de partner van de DGA valt onder deze regeling, ook dan speelt de TBS-regeling.

Er is ook nog een bepaling over ongebruikelijke situaties. Als er sprake is van een in het maatschappelijk verkeer ongebruikelijk terbeschikkingstelling, dan wordt de kring met verbonden personen ruimer. Het gaat dan om bloedverwanten en aanverwanten in de rechte lijn, hier valt dan ook de meerderjarige zoon van de DGA onder.

Wat is een ongebruikelijke terbeschikkingstelling?

Van een ongebruikelijke terbeschikking stelling is sprake indien:

  1. de terbeschikkingstelling in het algemeen of maatschappelijk bezien ongebruikelijk is;
  2. de overeengekomen voorwaarden niet zakelijk zijn.

Bij een onzakelijke huur kan dus sprake zijn van verhuur in box 1 in plaats van box 3.


Stel u leent geld aan het bedrijf van uw meerderjarige zoon. De lening en rente inkomsten vallen dan in box 3. Uw zoon gaat failliet en hiermee bent u uw geld kwijt. Als er sprake is van een ongebruikelijke ter beschikking stelling (geen zakelijke voorwaarden) is de vordering wellicht nog aftrekbaar in box 1. Over dit onderwerp zijn in 2009/2010 diverse uitspraken van rechters geweest, neem dus voor een uitwerking hiervan contact op met een fiscaal jurist of belastingadviseur.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte