Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
9 + 8 =

Ziektekosten in aangifte 2015

De aftrek van ziektekosten is sinds enkele jaren aardig ingeperkt. Er is een nieuwe regel inzake bijzondere zorgkosten. Als u in een jaar bijzondere ziektekosten hebt gehad die niet zijn vergoed, zou ik er eens rustig voor gaan zitten. U komt waarschijnlijk wel aan een aftrekpost toe.

De drempel voor ziektekosten in 2015 (geen fiscaal partner)

 • tot 7.525 is er een drempel van 127 euro 
 • 7.525 - 39.975 : 1,65 % van uw drempelinkomen
 • 39.975  en meer: 659 euro +/+ 5,75% van het bedrag boven 39.975

De drempel voor ziektekosten in 2015 (met fiscaal partner)

 • tot 15.050 is er een drempel van 254 euro 
 • 15.050 - 39.975 : 1,65 % van uw drempelinkomen
 • 39.975  en meer: 659 euro +/+ 5,75% van het bedrag boven 39.975

De kosten zijn in ieder geval niet aftrekbaar indien:

 1. u een vergoeding heeft ontvangen;
 2. de kosten onder uw eigen risico vallen.  

Aftrekbare kosten

De volgende kosten zijn aftrekbaar:

 1. Ziektekosten van uzelf of uw partner.
 2. Ziektekosten van andere personen die tot uw huishouden behoren (zoals kinderen tot 27 jaar, broers, zussen, ouders, etc.).
 3. De kosten die aftrekbaar zijn, zijn de volgende: medicijnen, geneesmiddelen, hulpmiddelen, aanpassingen in uw woning, vervoer, dieetkosten, gezinshulp, extra kosten voor kleding en beddengoed en reiskosten voor ziekenbezoek. De kosten moeten wel op medisch voorschrift worden gemaakt.

Welke kosten zijn sinds niet meer aftrekbaar?

De regeling voor ziektekosten is uitgekleed. Veel kosten zijn niet meer aftrekbaar, hierbij kunt u denken aan:

 1. Vaste aftrek (€ 821) voor 65+, chronisch zieken, etc.
 2. Aftrek premie aanvullende ziektekostenverzekering.
 3. Huisapotheek.
 4. Aftrek premie basisverzekering en premie zorgverzekeringwet.
 5. Verpleegkosten voor een AWBZ-instelling.
 6. Kosten voor WMO thuiszorg.

Belastingtip

In de praktijk worden sommige ziektekosten vaak vergeten, dit zijn:

 1. Vervoerskosten voor bezoek huisarts of ziekenhuis (werkelijke kosten, mits reisafstand meer dan 10 kilometer) en ziekenhuisbezoek huisgenoot.
 2. Dieetkosten.
 3. Uitgaven voor gezinshulp.
 4. Extra uitgaven voor kleding en beddengoed.


Belastingtip

Is het inkomen van u en uw partner lager dan € 32.127, dan krijgt u een bonus van 113% op een deel van de aftrekbare ziektekosten (geneeskundige hulp en reiskosten mag u niet meetellen, rest wel).

meer informatie over Ziektekosten in aangifte 2015

Samengevat:

>
>
>
>