Aangifte lastig? Hulp door erkende en ervaren belastingadviseur door heel Nederland?
Uw aangifte al vanaf € 95,-. Vraag vrijblijvende offerte aan

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
11-01-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingtips aangifte inkomstenbelasting 2020

In dit artikel kort en bondig diverse tips voor uw aangifte inkomstenbelasting 2020

 1. Aangifte 2020: zorg ervoor dat u uw aangifte inkomstenbelasting 2019 naast u hebt liggen. Beschrijf op een apart papier uw inkomen en uw aftrekposten, zo kunt u niets vergeten.
 2. Aangifte 2020 indienen: dien de aangifte inkomstenbelasting 2020 in na 1 maart 2021 (en vóór 1 april 2021), u kunt dan gebruik maken van de zogenaamde vooraf ingevulde aangifte. In deze aangifte heeft de Belastingdienst al veel informatie in uw aangifte ingevuld.
 3. De aangifte moet binnen zijn vóór 1 mei 2021, uitstel verkrijgen is eenvoudig door kort telefoontje aan de Belastingdienst
 4. Rentevergoeding: de Belastingdienst vergoedt sinds enkele jaren geen rente meer (of beperkt). Dien uw aangifte inkomstenbelasting 2020 dus in vóór 1 april 2021, anders moet u over een belastingbetaling wel rente betalen.
 5. U moet de informatie van uw aangifte gedurende 5 jaar bewaren, veel mensen krijgen bijvoorbeeld bankinformatie niet meer per post (enkel digitale inzage). De bank gaat niet altijd 5 jaar terug. Download of print de bankafschriften van uw bank (tenminste de afschriften waarop uw aftrekposten worden gemeld en de afschriften op 31 december en 1 januari.
 6. Controleer de vooraf ingevulde aangifte; wat gaat er vaak fout? a) waarde woning; b) nieuwe woning in box 3 i.p.v. box 1; c) bankrekeningen ontbreken; d) ondernemings- en privégegevens door elkaar melden; e) foute waarde beleggingspanden.
 7. Elektronisch indienen: doe uw aangifte via de internetsite van de Belastingdienst, het programma werkt eenvoudig en u kunt eenvoudig (ook nadat u de aangifte heeft ingediend) wijzigingen doorgeven. U heeft een DigiD code nodig, vraag deze tijdig aan via www.digid.nl/aanvragen.
 8. Fiscaal partner: bent u getrouwd, dan bent u altijd elkaars fiscaal partner. Fiscale partners kunnen schuiven met inkomen en aftrekposten (belangrijkste: eigen woning, partneralimentatie, ziektekosten, studiekosten en giften).
 9. Betaling € 47: tot een bedrag van € 47 hoeft u geen belasting te betalen. Als u een fiscaal partner heeft, kunt u dit optimum opzoeken. Heeft u een voorlopige aanslag over 2020 ontvangen, dan geldt deze regeling niet.
 10. Reizen met openbaar vervoer: gaat u met het openbaar vervoer naar uw werk (minimaal 1 keer per week) en krijgt u niet alle kosten vergoed, dan kunt  u een deel nog aftrekken in uw aangifte (u moet wel een OV-verklaring hebben).
 11. Auto van de zaak: dit loopt via uw werkgever en u hoeft feitelijk niets aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Dit kan anders zijn als u dacht minder dan 500 kilometer privé te rijden (en dus geen bijtelling heeft aangegeven) en wel meer heeft gereden. Andersom (u heeft een bijtelling en rijdt minder dan 500 kilometer privé per jaar) kan ook, dit kunt u dan corrigeren in uw aangifte inkomstenbelasting 2020.
 12. Eigen woning: veel kosten zijn aftrekbaar, de belangrijkste zijn: hypotheekrente, erfpachtscanon, vooruitbetaalde aangifte, boeterente, afsluitprovisie, taxatiekosten i.v.m. uw hypotheek, notariskosten i.v.m. nieuwe hypotheek of oversluiten, kosten hypotheekadvies, kosten NHG, borgstellingsprovisie en (deel) bouw / grond rente (na sluiten koopovereenkomst).
 13. WOZ-waarde eigen woning: gebruik de WOZ-waarde per 1 januari 2020 (dus niet de meest recente die u in 2021 hebt ontvangen).
 14. Kleine hypotheek: overweeg om een kleine hypotheek (zeg vanaf € 30.000) af te lossen. Hierdoor hoeft u ook het eigenwoningforfait niet meer aan te geven en daalt uw vermogen in box 3. U mag een box 1 schuld niet overhevelen naar box 3.
 15. Woning te koop: heeft u in 2020 een nieuwe woning gekocht, dan mag u de hypotheekrente van de te koop staande woning ook aftrekken. Stel dat u de woning in 2020 te koop heeft gezet, dan is de hypotheekrente in de daaropvolgende 3 jaren nog aftrekbaar (2021, 2022 en 2023). De oude woning moet dan wel leeg staan en bestemd zijn voor verkoop. Als dit niet zo is, dan verplaatst de woning van box 1 naar box 3 (de hypotheek ook). Het huurwaardeforfait geeft u enkel aan van de woning waar u woont.
 16. Tijdelijke verhuur: als u uw eigen woning tijdelijk heeft verhuurd, dan is 70% van de ontvangen huur belast (en de hypotheekrente gewoon aftrekbaar). Het huurwaardeforfait moet u over het gehele jaar aangeven. Deze regeling is niet van toepassing op situaties waarbij de woning tijdelijk wordt verhuurd in afwachting van verkoop.
 17. Te koop staande woning verhuren: de hypotheekrente is niet aftrekbaar, de huurinkomsten zijn belastingvrij. Als de woning weer leeg staat, dan kunt u over deze periode de hypotheekrente weer aftrekken. Sinds 2014 kunt u de hypotheekrente niet meer aftrekken als de woning is verhuurd.
 18. Box 3 beleggingen: heeft u geld belegd in een waardeloos fonds, dan mag u deze belegging afwaarderen tot de werkelijke waarde.
 19. Box 3 dividend: als u heeft belegd in aandelen, dan wordt er over uitgekeerde dividenden een dividendbelasting ingehouden. De dividendbelasting kan worden verrekend.
 20. Box 3 spaarloon: geld op een geblokkeerde spaarloonrekening hoeft niet te worden opgegeven in box 3.
 21. Kapitaalverzekeringen: de meeste kapitaalverzekeringen eigen woning zijn vrijgesteld in box 3.
 22. Belastingschulden: deze mogen niet als schuld in box 3 worden opgenomen. Er geldt een uitzondering voor nog te betalen erfbelasting, deze kunt u opgeven in box 3.
 23. Box 3 vakantiewoning: de waarde is in principe de WOZ-waarde, in sommige gevallen mag u een lagere waarde opgeven (bijvoorbeeld bij erfpacht). Voor woningen waarvan geen WOZ-waarde bekend is (vakantiewoning buitenland) geldt de waarde in het economische verkeer per 1 januari 2015.
 24. Bezittingen box 3: uw vermogen per 1 januari 2020 is de grondslag, de waarde per 31 december 2020 hoeft u niet meer aan te geven. Op uw bezittingen mag u schulden in mindering brengen (deze schulden nog wel verminderen met € 2.900 per belastingplichtige). Er geldt per belastingplichtige een vrijstelling van € 30.846, over het meerdere moet u 30% belasting betalen, dit tegen een rendement van 4% (per saldo dus 1,2%).
 25. Nieuwe woning: eigenwoningforfait geldt vanaf het moment dat u hier volgens de GBA (gemeentelijke basisadministratie) woont, dus niet meer de feitelijke verhuisdatum.  
 26. Toeslagen aanvragen: vraag  toeslagen tijdig aan. Zorgtoeslag en huurtoeslag over 2015 kunt u tot en met 1 september 2016 aanvragen, daarna niet meer.
 27. Partneralimentatie: betaalde partneralimentatie is aftrekbaar, ontvangen partneralimentatie is belast. Bij een emigratie kunt u soms voorkomen dat ontvangen partneralimentatie belast wordt.
 28. Kinderalimentatie: betaalde kinderalimentatie is niet aftrekbaar (en bij de ontvanger ook belastingvrij). De betaler heeft sinds 2015 geen recht meer op aftrek kosten levensonderhoud. Sinds 2012 kan de toekomstige kinderalimentatie niet meer als box 3 schuld worden aangemerkt.
 29. Kosten alimentatie: kosten gemaakt om uw partneralimentatie te verkrijgen, behouden of een verhoging te "bemachtigen" zijn aftrekbaar. Denk hierbij aan deurwaarderskosten, proceskosten, advocaatkosten, etc.
 30. Ziektekosten: in principe zijn de kosten die u zelf heeft betaald voor medische zaken aftrekbaar. U kunt hierbij denken aan: tandarts, voorgeschreven medicijnen, hoorapparaten, fysiotherapie, scootmobiel, woningaanpassingen, etc.  De kosten van uw ziektekostenverzekering en de kosten die vallen binnen uw eigen risico zijn niet aftrekbaar. Ook in 2020 zijn een aantal aftrekposten geschrapt.
 31. Ziektekosten nieuw: sinds enkele jaren zijn de kosten voor een logopedist, fysiotherapeut, mondhygiëniste, huidtherapeut, etc. aftrekbaar als de behandeling niet wordt voorgeschreven of onder begeleiding van een arts heeft plaatsgevonden. Er zijn wel een paar belachelijke voorwaarden: u moet beschikken over de NAW-gegevens van de medicus, diens BSN-nummer, een omschrijving van de aandoening en een factuur. Preventieve behandelingen zijn niet aftrekbaar, enkel als u een aandoening heeft.
 32. Ziektekosten kinderen: de ziektekosten voor uw kinderen (tot 27 jaar) mag u ook aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2015, mits u deze kosten ook heeft betaald en uw kind deze niet zelf kan betalen.
 33. Studiekosten: kosten voor een studie voor een beroep zijn aftrekbaar. U moet hierbij denken aan lesgeld, examengeld, studieboeken, etc. Er geldt een drempel van € 250 (en maximum van € 15.000).  Vanaf 2013 komt de aftrek inzake computers te vervallen
 34. Print uw aangifte 2020 en maak een print van uw aangifte inkomstenbelasting 2015; de Belastingdienst kan tot 5 jaar na indienen van uw aangifte navorderen.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte