Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
9 + 2 =

Bepaling eigenwoningforfait

Moment van verhuizen

Als u in de loop van het jaar bent verhuisd, dan bent u het eigenwoningforfait verschuldigd over de periode dat u daadwerkelijk in de woning woonde en vanaf het moment dat u op dat adres bent inschreven.

Welke WOZ-waarde?

De WOZ-waarde die u moet gebruiken in uw aangifte is eigenlijk de WOZ-waarde van het jaar ervoor. Voor de aangifte inkomstenbelasting over 2015 gebruikt u dus feitelijk de WOZ-waarde per 1 januari 2014. U moet 0,75% van deze waarde bij uw inkomen tellen. De WOZ waarde 2015 (met pijldatum 1 januari 2014) staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen 2015 die u begin 2015 heeft ontvangen.

Voorbeeld

Als uw woning een WOZ-waarde heeft van € 400.000, dan moet u 0,75% van € 400.000, zijnde € 3.000 als inkomen in aanmerking nemen. Als u hier vanaf 1 februari woont, dan neemt u hiervan 11/12 deel.


meer informatie over Bepaling eigenwoningforfait

Samengevat:

>
>
>
>