Bepaling eigenwoningforfait

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
21-02-2016
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Bepaling eigenwoningforfait

Moment van verhuizen

Als u in de loop van het jaar bent verhuisd, dan bent u het eigenwoningforfait verschuldigd over de periode dat u daadwerkelijk in de woning woonde en vanaf het moment dat u op dat adres bent inschreven.

Welke WOZ-waarde?

De WOZ-waarde die u moet gebruiken in uw aangifte is eigenlijk de WOZ-waarde van het jaar ervoor. Voor de aangifte inkomstenbelasting over 2015 gebruikt u dus feitelijk de WOZ-waarde per 1 januari 2014. U moet 0,75% van deze waarde bij uw inkomen tellen. De WOZ waarde 2015 (met pijldatum 1 januari 2014) staat vermeld op de aanslag gemeentelijke belastingen 2015 die u begin 2015 heeft ontvangen.

Voorbeeld

Als uw woning een WOZ-waarde heeft van € 400.000, dan moet u 0,75% van € 400.000, zijnde € 3.000 als inkomen in aanmerking nemen. Als u hier vanaf 1 februari woont, dan neemt u hiervan 11/12 deel.


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte