Belastingteruggave eigen woning

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
01-11-2015
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingteruggave eigen woning

Aftrekbare kosten eigen woning

Voor veel mensen de grootste aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting. Welke kosten zijn wel en welke zijn niet aftrekbaar in uw belastingaangifte of aangifte inkomstenbelasting?

Aftrekbaar bij eigen woning

 1. Afsluitprovisie voor de lening voor financiering van de eigen woning of het onderhoud of de verbouwing hiervan. Afsluitprovisie mag niet meer zijn dan 1,5% van de schuld en maximaal € 3.630 per belastingplichtige (dus maximaal € 7.260 bij fiscale partners).
 2. Rente van leningen voor financiering van de aankoop van uw eigen woning.
 3. Kosten die u maakt om de juiste financiering te vinden, zoals advieskosten, boeken en reiskosten.
 4. Rente van leningen voor de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.
 5. Periodieke betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming.
 6. Betaalde boeterente of oversluitkosten.
 7. Notariskosten en de kadastrale rechten voor de hypotheekakte.
 8. Bouwrente die betrekking heeft op de periode nadat de voorlopige koopovereenkomst werd gesloten.
 9. Bemiddelingskosten voor het verkrijgen van de lening en de kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie.
 10. Onder bepaalde voorwaarden: rente en kosten van een verbouwingsdepot of een nieuwbouwdepot.

Niet aftrekbaar bij eigen woning

 1. Aflossing van de eigenwoningschuld.
 2. Bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie.
 3. Overdrachtsbelasting en omzetbelasting.
 4. Notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte.
 5. Bouwrente over de periode voordat de voorlopige koopovereenkomst werd gesloten.
 6. Kosten van onderhoud en verbouwing.
  Voor een rijksmonumentenpand kunt u onder bepaalde voorwaarden wel aftrek krijgen. Meer hierover vindt u in het siteonderdeel: Als u werkzaamheden aan uw rijksmonumentenpand gaat verrichten.
 7. Rente en kosten van leningen die geen eigenwoningschuld zijn, bijvoorbeeld een lening voor het kopen van een auto.
 8. Rente en kosten van leningen die door de bijleenregeling geen eigenwoningschuld zijn.
 9. Rente van leningen voor de eigen woning, afgesloten tussen fiscale partners of huisgenoten onderling.
 10. Rente van leningen die u bent aangegaan voor een woning die u van uw fiscale partner of huisgenoot hebt gekocht. Dit geldt alleen voor het deel van de schuld dat hoger is dan de oorspronkelijke schuld op die woning.
 11. Rente van leningen die u bent aangegaan om aftrekbare rente over en kosten van leningen te betalen.
  Bijvoorbeeld een lening om de boeterente of bouwrente te betalen. Rente over een lening die u vóór 1 januari 2001 bent aangegaan om aftrekbare oversluitkosten of bouwrente te betalen, mag u wel aftrekken.
 12. Premies voor een kapitaalverzekering eigen woning en stortingen op een spaarrekening eigen woning.

Afsluitprovisie en eigen woning

Als u meer dan € 3.630 aan afsluitprovisie moet betalen, overweeg dan uw tussenpersoon een vergoeding voor de hypotheek te betalen en een lagere afsluitprovisie.  


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte