Verkoop eenmanszaak

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
06-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Verkoop eenmanszaak

U heeft een autobedrijf of kapsalon en u wilt ermee stoppen. Het maakt voor de belastingheffing nogal verschil hoe u uw bedrijf stopt. Wordt het verkocht, gestaakt of wellicht overgedragen aan een werknemer? Een voorbeeld activa-overeenkomst kunt u hier raadplegen.

Algemeen

U moet belasting betalen over de verkoopprijs minus de boekwaarde.

Heffing voorkomen of uitstellen

Er is een aantal manieren om belastingheffing te voorkomen of uit te stellen. Hieronder de meest voorkomende mogelijkheden:

 1. Verkoop tegen winstrecht, u moet belasting betalen zodra u de winst ontvangt. Daarnaast heeft u recht op de MKB-winstvrijstelling van 14%. U kunt dus hierdoor belastingheffing uitstellen en spreiden, waardoor u een tariefsvoordeel zult behalen.
 2. Inbrengen in B.V., u verkoopt uw eenmanszaak zonder belastingheffing (geruisloos) aan uw eigen B.V. Na enkele jaren (ongeveer 3) verkoopt u de B.V. (werkmaatschappij) aan een derde, de verkoop is onbelast (op grond van de deelnemingsvrijstelling). Eventueel kunt u de onderneming ook ruisend inbrengen in de B.V. waarbij u voor de stakingswinst bij uw eigen B.V. een stakingslijfrente bedingt.
 3. U verkoopt de eenmanszaak en koopt binnen enkele maanden een stakingslijfrente bij een verzekeraar. De boekwinst op de verkoop van uw eenmanszaak is belast en de stakingslijfrente is aftrekbaar. Voordeel van deze structuur is belastinguitstel en een tariefsvoordeel.
 4. Verkoop van de onderneming aan bijvoorbeeld een werknemer kan zonder belastingheffing. U zult echter wel een lagere verkoopopbrengst krijgen omdat uw werknemer uiteindelijk een keer met de Belastingdienst moet afrekenen.
 5. Verhuur van uw onderneming. Voordeel is dat u nog eigenaar blijft, dus als u niet alle geld krijgt, heeft u altijd uw onderneming nog. Nadeel is dat u waarschijnlijk per direct met de Belastingdienst moet afrekenen over een verkoopopbrengst die u nog niet in z'n geheel hebt ontvangen. In sommige gevallen kunt u uitstel voor de belastingheffing krijgen.  

Belastingtip stakingslijfrente

Omzetting van de stakingswinst in een lijfrente kent ook voorwaarden. In het kort zijn er de volgende aandachtspunten:

 1. De uitkering moet uiterlijk ingaan op de 70e verjaardag.
 2. De lijfrente moet worden bedongen voor de stakingswinst bij (gedeeltelijke) staking van de onderneming.
 3. Ook voor naar privé overgedragen zaken kan een stakingslijfrente worden bedongen.
 4. Er zijn maxima gesteld aan de stakingslijfrente, normaal € 108.272, als de ondernemer 50 is (of de lijfrente direct ingaat) € 216.533 en bij ondernemers van 60 jaar of ouder zelfs maximaal € 433.053 (mits voor 45% arbeidsongeschikt en lijfrente binnen 6 maand ingaat). De bedragen kunnen lager zijn als de ondernemer al een oudedagsvoorziening heeft.
 5. De lijfrente kan worden bedongen bij een verzekeraar of bij de overnemer van de onderneming. Het mag duidelijk zijn dat een lijfrente bij een verzekeraar de voorkeur heeft, deze kent namelijk minder risico's.

Belastingtip verkoop

 1. Laat de koopcontracten opstellen door een gespecialiseerde jurist waarbij u beperkt garanties verstrekt.
 2. Als u de koopsom niet volledig ontvangt, vraag dan zekerheid voor het nog niet ontvangen deel.
 3. Laat de uiteindelijke verkoop via een notaris lopen, hiermee heeft u een titel als de koper niet alles volledig zou betalen.
 4. Zorg ervoor dat uw bank en de Belastingdienst op de hoogte zijn van uw staking, laat uw voorlopige aanslag verminderen.
 5. Schrijf uw onderneming uit bij het handelsregister.

Interessante artikelen voor de eenmanszaak/zpp

Eenmanszaak, VOF of B.V. - winstbelasting
Belasting aftrekposten eenmanszaak


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte