Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
10 + 7 =

Fiscale voorziening dubieuze debiteuren

Als een vordering op een debiteur niet meer volwaardig is, kan deze worden afgewaardeerd. Goed koopmansgebruik staat dit toe. Ook de Hoge Raad (15 februari 1989) vindt dit goed, zij stelt de volgende voorwaarden:

  1. waarderen naar een redelijk oordeel van de ondernemer;
  2. omstandigheden beoordelen per balansdatum;
  3. individuele beoordeling per debiteur (bij grote omvang mag een ervaringscijfer ook).

Hoge Raad 11 december 1957

Een combinatie tussen een individuele en collectieve (procentueel ervaringscijfers) beoordeling van debiteuren is toegestaan.

Praktijk

In mijn praktijk zie ik veelal dat accountants het volgende ervaringscijfer toepassen:

  • 25% afwaarderen bij vorderingen van 2 tot 3 maanden;
  • 50% afwaarderen bij vorderingen tussen de 3 tot 6 maanden;
  • 75% afwaarderen bij vorderingen tussen de 6 tot 9 maanden;
  • 100% afwaarderen bij vorderingen ouder dan 9 maanden.

Tip

Vergeet de omzetbelasting op een definitief oninbare vordering niet terug te vragen bij de Belastingdienst.


meer informatie over Fiscale voorziening dubieuze debiteuren

Samengevat:

>
>
>
>
>