Fiscale voorziening dubieuze debiteuren

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
12-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Fiscale voorziening dubieuze debiteuren

Als een vordering op een debiteur niet meer volwaardig is, kan deze worden afgewaardeerd ten laste van de winst. Goed koopmansgebruik staat dit toe. Ook de Hoge Raad (15 februari 1989) vindt dit goed. De Hoge Raad stelt de volgende voorwaarden:

  1. waarderen naar een redelijk oordeel van de ondernemer;
  2. omstandigheden beoordelen per balansdatum;
  3. individuele beoordeling per debiteur (bij grote omvang mag een ervaringscijfer ook).

Hoge Raad 11 december 1957

Een combinatie tussen een individuele en collectieve (procentueel ervaringscijfers) beoordeling van debiteuren is toegestaan.

Praktijk

In mijn praktijk zie ik veelal dat accountants het volgende ervaringscijfer toepassen:

  • 25% afwaarderen bij vorderingen van 2 tot 3 maanden;
  • 50% afwaarderen bij vorderingen tussen de 3 tot 6 maanden;
  • 75% afwaarderen bij vorderingen tussen de 6 tot 9 maanden;
  • 100% afwaarderen bij vorderingen ouder dan 9 maanden.

Tip

Vergeet de omzetbelasting op een definitief oninbare vordering niet terug te vragen bij de Belastingdienst.

 


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>
>

Belastingaangifte