Fiscaal juist contract met uw opdrachtgever?

Vraag offerte

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
07-06-2020
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

ZZP'er en VAR-verklaring

Als u voor uzelf gaat beginnen, is het verstandig om een zogenaamde VAR-verklaring bij de Belastingdienst aan te vragen. Uw opdrachtgever kan hiernaar vragen omdat hij dan zeker weet dat hij geen risico loopt dat er mogelijk loonheffing en premies over uw beloning / factuur moeten worden ingehouden. Het formulier kunt u downloaden op de site van de Belastingdienst. Vanaf 2009 hoeft u de VAR niet elk jaar aan te vragen, mits er gedurende drie jaar geen wijzigingen in uw bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Bij het aanvragen van een VAR zal de Belastingdienst beoordelen of u ondernemer bent. Wanneer bent u ondernemer?

 1. Hoeveel uur gaat u aan uw bedrijf besteden (minimaal 25 uur per week, agenda bijhouden)?
 2. Beschikt u over geld om het bedrijf op te starten?
 3. Hoe zelfstandig bent u (bijvoorbeeld zal de opdrachtgever betalen als u ziek bent)?
 4. Hoeveel klanten heeft u (1 of 2 is veelal op de lange termijn niet voldoende, in het begin mag dit)?
 5. Maakt u uw onderneming extern bekend (internet, reclame, telefoonboek)?
 6. Heeft u eigen briefpapier?
 7. Loopt u ondernemersrisico (klanten die betalen, risico over resultaat opdrachten, etc.)?
 8. Bent u aansprakelijk?

Als u geen ondernemer bent, heeft u geen recht op vele faciliteiten en aftrekposten. Laat het formulier dus even door een deskundige controleren voordat u dit zou versturen.

Controleer een VAR telefonisch

Een VAR winst uit onderneming of VAR DGA geeft de opdrachtgever de rust en vrijwaring dat hij niet wordt aangemerkt als werkgever van de persoon die hij heeft ingeschakeld. U moet wel aan 4 voorwaarden voldoen:

 1. Kopie van de VAR in uw administratie bewaren.
 2. Kopie van het paspoort (of ander identiteitsbewijs) bewaren bij uw administratie.
 3. Controleren of de werkzaamheden binnen uw bedrijf aansluiten met de in de VAR genoemde werkzaamheden.
 4. Controleren of er een VAR-beschikking over de juiste periode (kalenderjaar) is verstrekt.

Een opdrachtgever kan de authenticiteit van een VAR-verklaring telefonisch controleren. U kunt - tijdens kantooruren - bellen met 088 - 1511000.

Wijziging VAR 2013

Met ingang van 2013 komt de automatische verlenging van de VAR te vervallen. Dus vanaf 2014 moet u wederom een VAR aanvragen. Zonder aanpassing van de Wet  zou in 2013 recht bestaan op verlenging van de VAR voor 2014. In 2013 wordt de VAR aangepast, tenminste dat wordt aangekondigd. .


Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte