Belastingvoordeel zzp'er

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
11-06-2021
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Belastingvoordeel zzp'er

Aftrekbare kosten voor zzp'er

Als zzp’er moet je de inkomsten aangeven in de inkomstenbelasting. Op de verworven inkomsten mogen de zakelijke kosten in mindering worden gebracht. Welke kosten kun je als zzp’er in mindering brengen op de winst?

Activeren of volledig aftrekbaar in het jaar van de aanschaf?

Veel kosten kunnen direct in mindering worden gebracht in het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Voor grotere investeringen en kostenposten geldt dat deze kosten moeten worden geactiveerd en in een aantal jaren moeten worden afgeschreven ten laste van de winst. Het activeren gebeurt bij grotere aankopen (gebouw, machines), maar ook bij kleinere investeringen zoals auto’s, inventaris en bijvoorbeeld computers.

Als op investeringen moet worden afgeschreven, is de snelheid van afschrijven afhankelijk van de gebruiksduur en de restwaarde. Zo zullen machines vaak in een periode van 10 jaar worden afgeschreven, de inventaris in 5 jaar en computers in 3 jaar.

Zakelijkheid van de kosten bij zzp'er

Voor de beoordeling van de zakelijkheid van de kosten kijkt de Belastingdienst marginaal naar het motief van de aanschaf. Zijn er zakelijke redenen voor de aanschaf of zijn privé redenen doorslaggevend? Veelal leidt dit niet tot echte discussies. Een fotocamera op de zaak zal niet snel tot een correctie van de Belastingdienst leiden. Bij de aanschaf van een paard of vliegtuig zal dit anders zijn. De kosten van de aanschaf worden in dat geval afgezet tegen het zakelijk belang; is er een wanverhouding, dan worden de kosten niet als zakelijke kosten geaccepteerd.

Uiteraard zijn hier vele schakeringen grijs. Dit grijze gebied biedt volop ruimte!

Gemengde kosten bij zzp'er

Sommige kosten kwalificeren als gemengde kosten. Deze kosten bevatten een zakelijk en een privé-element en zijn daarom niet volledig aftrekbaar van de winst van een zzp’er. Voorbeelden van gemengde kosten zijn representatiekosten, voedsel, drank, congressen en dergelijke.

Btw en aftrekbare kosten zzp'er

Als je de btw als voorbelasting kunt aftrekken, kunnen de zakelijke uitgaven exclusief btw in mindering worden gebracht op de winst. Is de btw niet aftrekbaar, dan geldt voor de kostenaftrek het bedrag inclusief btw.

Administratie bij zzp'er

Als zzp’er ben je administratieplichtig. Dat betekent dat voor het in aftrek kunnen brengen van kosten het noodzakelijk is dat je de bonnen / facturen in je administratie bewaart. Heb je geen bonnen of facturen, dan kan dat aan de aftrek van de kosten in de weg staan. Dat komt niet aan de orde als er 1 bon mist en via de bank betaald is, maar wel als de administratie meerdere gebreken vertoont.

Andere aftrekposten bij zzp'er

Naast de gemaakte kosten heeft de zzp’er nog een aantal fiscale aftrekposten; de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Via deze aftrekposten betaalt de zzp’er over de eerste circa € 20.000 winst geen inkomstenbelasting.

Welke kosten zijn aftrekbaar voor zzp’ers?

100% Wil zeggen dat de kosten aftrekbaar zijn. Bij 0% zijn de kosten dus niet aftrekbaar.

 1. Werkruimte thuis 0%, met uitzonderingen bijvoorbeeld bij aparte ingang of huurwoning.
 2. Voedsel, drank, genotmiddelen, representatie, congressen, seminars, studiereizen, deels aftrekbaar of via een drempel van
  € 4.700 (de zogenoemde drempel gemengde kosten, bedrag 2020).
 3. Telefoonabonnement thuis 0%.
 4. Zakelijke telefoongesprekken thuis 100%.
 5. Algemene literatuur 0%.
 6. Vakliteratuur 100%.
 7. Werkkleding 100%, let op logo en voorwaarden.
 8. Kleding (geen werkkleding) en persoonlijke verzorging 0%.
 9. Aktetassen e.d. 100%.
 10. Verhuiskosten beperkt.
 11. Huisvesting buiten de woonplaats vrijwel altijd aftrekbaar. 
 12. Geldboetes 0%.
 13. Vaartuigen voor representatieve doeleinden 0%.
 14. Mobiele telefoon voor de zaak 100%.

Wat wordt vaak door zzp’ers vergeten?

 • Belonen kinderen
 • Belonen partner
 • Privé gebruikte spullen voor het bedrijf 
 • Investeringsaftrek
 • Meewerkbeloning
 • Pensioen voor zzp’er
 • Kosten woning / werkkamer
 • Verkeerde keuze en / of fiscale verwerking auto van de zaak
 • Studiekosten

Optimaal gebruik maken van aftrekbare kosten voor zzp'er

Veel zzp’ers kennen niet alle fiscale mogelijkheden ten aanzien van de aftrekbare kosten. Wij hebben hiervoor de fiscale scan ontwikkeld. Deze fiscale scan controleert de jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting van de zzp’er op meer dan 100 advies- / besparingsopties, hierbij worden uiteraard ook de vaak vergeten aftrekposten (zoals hierboven benoemd) meegenomen.

Van deze mogelijkheden krijg je een uitgebreid rapport, een soort APK van je bedrijf en privésituatie. De fiscale scan levert in 75% van de gevallen een voordeel op van tenminste € 1.500.

Hoe pas je de aftrekposten toe?

Het belangrijkste is de aftrekbare kosten direct af te trekken van je winst. Je kunt dit bijhouden in je administratie via een Excel-file. Maar dat is werken en denken op korte termijn. Beter is bijvoorbeeld één van de volgende boekhoudprogramma's. Met het filtermenu links selecteer je eenvoudig de programma's die voor zzp'ers geschikt zijn.

 

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte