Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
2 + 2 =

VAR 2015

Een opdrachtgever die werkt met zelfstandige ondernemers (ZZP'ers) wil zekerheid hebben dat de Belastingdienst de arbeidsrelatie achteraf niet gaat zien als een dienstbetrekking. In dat geval moet de opdrachtgever achteraf nog loonheffing en premies werknemersverzekeringen betalen (met rente en soms met een boete).

De VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) kan een opdrachtgever - onder voorwaarden - zekerheid bieden. Het VAR-systeem gaat in 2016 op de schop. De nieuwe regeling voor de VAR 2016 kunt u hier raadplegen

De Var Verklaring in 2015

De VAR verklaring wordt per 1 januari 2015 vervangen door de "beschikking geen loonheffing, de BGL". De aanvraag kan worden ingediend via een internetmodule van de Belastingdienst. De aanvragen (ZZPer / opdrachtnemer) moet hiertoe een aantal vragen invullen. De opdrachtgever moet de gestelde vragen/antwoorden van de ZZPer controleren (op juistheid en volledigheid). Door de BLG hoeft een opdrachtgever geen loonheffing in te houden, of de persoon ook ondernemer is wordt in de aangifte inkomstenbelasting beoordeeld.

Zelfstandig ondernemer met VAR of werknemer?

Over het salaris van een werknemer moet een werkgever / opdrachtgever loonbelasting en premies werknemersverzekeringen afdragen (en inhouden). Deze heffing is niet verschuldigd als een factuur aan een (echte) ondernemer wordt betaald. Bij de beoordeling of iemand een ondernemer is zijn de feiten doorslaggevend.

 • Als een contract dus stelt dat er niet sprake is van een dienstbetrekking maar uit de feiten volgt iets anders, dan heeft u niets aan een contract.

Wanneer bent u ondernemer volgens de Belastingdienst?

De Belastingdienst kijkt voor het ondernemerschap naar de volgende zaken:

 1. Kan de opdrachtnemer zich bij de werkzaamheden - zonder toestemming van de opdrachtgever - door iemand laten vervangen?
 2. Heeft de opdrachtnemer meer dan 3 opdrachtgevers?
 3. Berust het risico van fouten (onjuiste uitvoering) bij de opdrachtnemer?

Als op bovenstaande 3 vragen positief wordt geantwoord, is er waarschijnlijk sprake van een zelfstandige. De Belastingdienst kijkt echter nog verder. Er bestaan verschillende soorten VAR-verklaringen, dit zijn:

 1. VAR WUO: wordt aangevraagd door echte ondernemers, bijvoorbeeld een ZZP'er.
 2. VAR ROW: opdrachtnemer is geen ondernemer maar geniet resultaat uit overige werkzaamheden, meestal bij freelancers.
 3. VAR DGA: is ad 1 maar dan in B.V.-situaties.
 4. VAR Loon: opdrachtnemer is geen ondernemer maar werknemer.

De opdrachtgever heeft volledige zekerheid (dus geen risico voor achteraf betalen loonheffing / rente / boete) indien:

 1. er een VAR WUO of VAR DGA door de Belastingdienst is verstrekt;
 2. is de VAR geldig (niet vervalst, werkzaamheden over periode dat de VAR geldig is, werkzaamheden VAR-verklaring gelijk aan werkzaamheden bij  de opdrachtgever);
 3. kopie VAR in administratie;
 4. kopie paspoort (geen rijbewijs)  in administratie (identiteit vaststellen).

Twijfel over geldigheid van een VAR

Bij twijfel kan de opdrachtgever de echtheid van een VAR telefonisch controleren (088 151 10 00).

Aanvragen van een VAR

Een VAR kunt u via de website van de Belastingdienst aanvragen, klik op deze link.

VAR 2014 is begin 2015 nog geldig

Er is een overgangsregeling. De huidige VAR ondernemer in 2014 kunnen deze VAR verklaring ook in de eerste maanden van 2015 gebruiken (zie deze toelichting van de staatssecretaris)

Wetswijziging VAR per 2015

Er zijn in Nederland ongeveer 800.000 ZZP'ers. Er wordt dan altijd wel eens gerommeld met een VAR-aanvraag (de zogenaamde schijnzelfstandigheid). Het kabinet zit hiermee in de maag en wil naast de opdrachtnemer ook de opdrachtgever aansprakelijk kunnen stellen bij nepzelfstandigen / -ondernemers.

De overheid (het kabinet) wil vanaf 2015 de opdrachtgever medeverantwoordelijk maken voor de juistheid van een VAR-aanvraag. Bij onjuistheden kan de Belastingdienst dan de opdrachtgever rechtstreeks aanspreken voor eventueel verschuldigde loonbelasting en premies (en rente en boete).

De vrijwaring voor VAR WUO en VAR DGA voor de opdrachtgever komt dus in 2015 te vervallen. Er komt een nieuw programma op de site van de Belastingdienst waarbij meer vragen worden gesteld. De aanvraag loopt volledig digitaal (via DigiD).

Automatische verlenging van de VAR

De VAR wordt per eind 2014 (voor 2015) niet meer automatisch verlengd. Elke opdrachtnemer / ondernemer / ZZP'er zal per eind 2014 een bericht van de Belastingdienst ontvangen en moet dan voor 2015 een nieuwe VAR aanvragen.

Dit zal veel administratieve rompslomp opleveren en ondernemers kunnen zich het beste laten bijstaan door een specialist. Het belang (ondernemer of niet) is erg groot en 1 vraagje onjuist beantwoorden kan veel problemen opleveren. Wij adviseren veel ondernemers bij de aanvraag van een VAR.  


meer informatie over VAR 2015

Samengevat:

>
>
>
>