Echtscheiding? Dit kan voor ondernemers en DGA's vervelende fiscale gevolgen hebben.
De grootste onafhankelijke belastingadvies site met meer dan 1.200.000 bezoekers per jaar.
Laatste wijziging op Belastingtips.nl: 22-02-2018 09:45 > >
Accountant tegen een vast tarief per maand? Dat is mogelijk bij Belastingtips.nl

Nieuwste artikelen

Meer nieuwste artikelen

Advies

Deze pagina is aangemaakt op: 03-02-2013 14:19. Laatst gewijzigd op: 17-02-2016 21:54.

Download gratis onze App

Gratis fiscale tips ontvangen?

Adviesgesprek

Persoonlijk contact
Eerlijk advies
Ervaren fiscalisten
Gratis adviesgesprek

088-0270027
8:30-17:00, werkdagen

Partneralimentatie soms niet aftrekbaar

Er komen steeds meer uitspraken van fiscale rechters voorbij waarin partneralimentatie niet aftrekbaar is omdat partijen op een fiscaal creatieve wijze een echtscheidingsconvenant opstellen. Advocaten staan hier onvoldoende bij stil met grote problemen tot gevolg.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Onder huwelijkse voorwaarden wordt verstaan een notariële / schriftelijke regeling tussen echtgenoten welke wordt opgesteld voor of tijdens het huwelijk. In de akte worden de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk, mogelijk overlijden en een echtscheiding vastgelegd. Als er geen huwelijkse voorwaarden zijn, dan is er automatisch sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Meestal is het doel van de huwelijkse voorwaarden het beschermen van het vermogen van een echtgenoot of de echtgenoten tegen aanspraken of claims van derden (vaak schuldeisers). Als een man een onderneming drijft, wordt het vermogen op naam van de vrouw gezet. Bij een faillissement van de man (of diens onderneming) blijft er dan vermogen buiten dit faillissement. Bij een echtscheiding kan dit echter weer problemen geven.

Partneralimentatie

Een verplichting tot het betalen van partneralimentatie vloeit meestal voort uit een huwelijk (of geregistreerd partnerschap). Het enkel samenwonen (eventueel met een samenlevingscontract) verplicht nog niet tot het betalen van partneralimentatie. Als een huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd en kinderloos is, dan bestaat de verplichting voor maximaal de duur van het huwelijk, in andere gevallen is dit 12 jaar. Verlenging van de termijn kan worden aangevraagd door de alimentatiegerechtigde. Het afspreken van een kortere alimentatieplicht is in overleg mogelijk.

Partneralimentatie is meestal aftrekbaar voor degene die de alimentatie heeft betaald. De ontvanger van de partneralimentatie moet over dit bedrag belasting betalen. De aan de echtscheiding verbonden kosten zijn niet aftrekbaar. De kosten die de alimentatiegerechtigde maakt om een hogere alimentatie te krijgen zijn wel aftrekbaar (hierbij kunt u denken aan notariskosten, accountantskosten, advocaatkosten, etc.).

Partneralimentatie niet aftrekbaar

Als er partneralimentatie wordt afgesproken, is deze vrijwel altijd aftrekbaar, echter niet altijd. Een voorbeeld:

De heer Jansen is in 1982 getrouwd. In 2006 gaat hij scheiden van zijn vrouw. De huwelijkse voorwaarden bevatten een verrekenbeding met een vervalbeding. Tijdens het huwelijk is aan dit beding geen uitvoering gegeven. Er wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld door een advocaat en hierin wordt een partneralimentatie opgenomen van ruim € 8.000 per maand. De Belastingdienst accepteert de aftrek bij de man niet, volgens de Belastingdienst is er geen sprake van een onderhoudsverplichting van de man jegens de vrouw. Het Gerechtshof stelt vast dat de maandelijkse betalingen door de man zijn gedaan in het kader van de verrekenplicht. Er is dus geen sprake van betalingen die berusten op een dringende morele verplichting tot een voorziening in het levensonderhoud van de vrouw. De rechter is dit standpunt toegedaan doordat de alimentatie niet afhankelijk wordt gesteld van toekomstige inkomens- en vermogenswijzigingen en ook niet is gekoppeld aan het gaan samenwonen van de vrouw met een andere partner. Conclusie: partneralimentatie niet aftrekbaar.


Steun ons met facebook

Maak uw waardering kenbaar door de pagina te liken en te delen! Het helpt onze pagina een grotere bekendheid te verwerven en u blijft up-to-date met alle nieuwe belastingtips. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Waardeer onze tip!

Laat het ons weten en geef uw waardering.


Uw waardering :

Volg ons ook op:


Twitter

Linkedin

Facebook

Contact met belastingtips?

Bel met:

Algemeen 088-0270027

of neem contact op met
> De klantenservice