Aftrekpost aangifte inkomstenbelasting 2021

Afspraak maken
Bel mij terug
Inschrijven nieuwsbrief
Laatste update
05-01-2022
Zakelijk Prive Gratis Downloaden Fiscale adviesdossiers

Aftrekpost aangifte inkomstenbelasting  2021

Er zijn steeds minder kosten aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. In dit artikel een kort en bondig overzicht van de mogelijke aftrekposten.

Welke aftrekposten zijn er in de aangifte inkomstenbelasting 2021

 • Hypotheekrente
 • Ziektekosten
 • Giften
 • Studiekosten
 • Partneralimentatie
 • Lijfrente

1. Hypotheekrente eigen woning

De hypotheekrente op uw eigen woning is aftrekbaar, voor een overzicht van alle aftrekposten kunt u hier kijken. U moet een percentage van de WOZ-waarde (meestal 0,50% (cijfers 2021) van de WOZ-waarde per 1 januari 2020) in uw aangifte inkomstenbelasting 2021 aangeven als inkomen.

Tip

Betaal in 2020 hypotheekrente vooruit voor 2021. U mag maximaal 6 maanden vooruit betalen. Dit heeft zin als uw inkomen in 2020 hoger is dan in 2021.

2. Lijfrentepremies

Als u een pensioentekort heeft, kunt u een lijfrente aankopen. De premie is aftrekbaar, maar een berekening is van belang. Een pensioentekort ontstaat door overuren, bonussen, auto van de zaak of pensioenbreuken. Een lijfrente kunt u via een spaarpot bij een verzekeraar of bank (banksparen) opbouwen. Voordelen voor banksparen zijn: lagere kosten en het vermogen blijft een bezitting bij uw overlijden. Laat u wel een berekening maken of de premie voor u aftrekbaar is. Het voordeel van een lijfrente kan zijn dat u uw inkomen kunt verlagen, waardoor u wellicht aanspraak kunt maken op toeslagen.

3. Ziektekosten

Ziektekosten zijn minder snel aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. De mogelijkheden zijn beperkt, edoch de drempel is ook sterk verlaagd. De kosten zijn pas aftrekbaar als u deze ook echt heeft betaald en hiervoor dus geen vergoeding heeft ontvangen.

Tip ziektekosten

 1. Ziektekosten van uzelf, uw partner of andere personen die bij u wonen (zoals kinderen tot 27 jaar, broers, zussen, ouders, etc.) zijn aftrekbaar.
 2. De aftrekbare kosten zijn: geneesmiddelen, medicijnen, hulpmiddelen, aanpassingen in uw woning, vervoer, dieetkosten, gezinshulp, extra kosten voor kleding en beddengoed en reiskosten voor ziekenbezoek. De kosten moeten wel op medisch voorschrift worden gemaakt.

Drempel ziektekosten 2020

 1. Uw inkomen is lager dan € 7.863: de drempel is € 136.
 2. Uw inkomen is onder € 41.765: de drempel is 1,65% van uw inkomen.
 3. Uw inkomen is boven € 41.765: de drempel is 5,75% van uw inkomen plus € 689. 

De drempel voor ziektekosten in 2021 (geen fiscaal partner)

 • Tot € 7.739 is er een drempel van € 139 
 • € 7.739 - € 41.765: 1,65% van uw drempelinkomen
 • € 41.765 en meer: € 700 +/+ 5,75% van het bedrag boven € 41.107

De drempel voor ziektekosten in 2021 (wel fiscaal partner)

 • Tot € 15.978 is er een drempel van € 278
 • € 15.978 - € 42.434: 1,65% van uw drempelinkomen.
 • € 42.434 en meer: € 700 +/+ 5,75% van het bedrag boven € 42.434

De drempel voor gezinshulp in 2021 (wel fiscaal partner)

 • Tot € 32.679 is er geen drempel
 • € 32.679 - € 49.152: 1% van uw gezamenlijk inkomen
 • € 49.152 - € 65.527: 2% van uw gezamenlijk inkomen
 • € 65.527 en meer: 3% van uw gezamenlijk inkomen

4. Giften

De drempel voor de aftrek van giften is 1% van uw inkomen met een minimum van € 60 per jaar. Maximaal mag u 10% van uw drempelinkomen als giftenaftrekpost opgeven. Voor extra informatie hierover kijk hier.

5. Alimentatie

Als u gescheiden bent, moet u wellicht alimentatie betalen. De in 2021 daadwerkelijk betaalde partneralimentatie is aftrekbaar. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar. 

6. Studiekosten

Studiekosten zijn boven een drempel van € 250 aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting. Maximaal mag u € 15.000 per jaar aftrekken.

Er gelden een paar voorwaarden, deze zijn:

 • Studiekosten voor u of uw partner;
 • Het moet om studiekosten voor een beroep gaan, dus niet om een hobby;
 • De kosten voor de opleiding, vakliteratuur, boeken, schriften,
 • Computers zijn niet meer aftrekbaar sinds 2013;
 • Bewaar betalingsbewijzen;
 • U mag geen recht hebben op studiefinanciering;
 • Reiskosten en kosten voor de studeerkamer mag u niet aftrekken.

Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Belastingtips.nl en of haar vestingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
>
>
>
>

Belastingaangifte