Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *

Twee eigen woningen

Op dit moment staan woningen langer in de verkoop. Als u in een andere eigen woning gaat wonen, dan kunt u gedurende maximaal vier kalenderjaren de hypotheekrente voor beide woningen af blijven trekken. In de belastingaangifte of aangifte inkomstenbelasting kunt u dus beide hypotheken nog opvoeren gedurende een aantal jaren. Sinds 2015 is deze overgangsperiode teruggebracht tot maximaal 3 jaar.

Tijdelijke verhuur te koop staande woning

Sinds 2010 is er een soepele regeling voor tijdelijke verhuur. Als u de te koop staande woning tijdelijk gaat verhuren, dan eindigt voor die woning de hypotheekrenteaftrek. Als u de verhuurde woning echter na de verhuur nog niet heeft verkocht, dan kunt u gedurende de resterende periode van de maximaal 4 kalenderjaren de hypotheekrente weer aftrekken. Deze regeling is per 2015 komen te vervallen.

Belastingtip

Zet uw woning in januari te koop en niet in december. Als u de woning in januari 2016 te koop zet, dan heeft u over 2016 tot en met 2019 nog recht op hypotheekrenteaftrek over uw leegstaande woning (wettekst 2015). Dit kan in uw aangifte inkomstenbelasting een groot voordeel opleveren.


meer informatie over Twee eigen woningen

Samengevat:

>
>
>
>