Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *

Aangiftetip voor uw eigen woning

U moet het eigenwoningforfait als inkomen nemen en u kunt onder meer de hypotheekrente aftrekken. Het forfait is veelal 0,7% (cijfers 2015) van de WOZ-waarde van uw woning.

Aftrekbare kosten

De volgende kosten en lasten zijn aftrekbaar:

 1. Rente over de schuld die samenhangt met onderhoud, verbetering of aankoop van een eigen woning.
 2. Vooruitbetaalde rente voor de eerste 6 maanden van het komende jaar, mits schriftelijk overeengekomen.
 3. Boeterente (bij oversluiten).
 4. Taxatiekosten woning voor verkrijgen lening of hypotheek.
 5. Afsluitprovisie.
 6. Kosten nationale hypotheekgarantie.
 7. Periodieke betalingen voor erfpacht.
 8. Bouwrente en grondrente, betrekking hebbende op periode na sluiten koopovereenkomst.
 9. Notariskosten hypotheekakte en doorhaling oude hypotheek.
 10. Prolongatierente.
 11. Kosten om de juiste hypotheek te krijgen.

Belastingtips eigen woning

 1. Als u een fiscale partner heeft, mag u de saldopost 'eigen woning' naar eigen inzicht verdelen. Toerekenen aan degene met het hoogste inkomen is vaak het voordeligst.
 2. Voor de WOZ-waarde neemt u de waarde zoals vermeld op de gemeentelijke beschikking van dit jaar (het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen).
 3. Als uw eigen woning te koop staat, mag u gedurende 3 jaar nadat u de woning te koop heeft gezet deze hypotheekrente aftrekken. Ook de hypotheekrente van uw nieuwe woning mag u aftrekken. U hoeft alleen het huurwaardeforfait van uw nieuwe woning aan te geven, dit vanaf het moment dat u daar daadwerkelijk woonde.
 4. Als u een kleine hypotheek op uw woning hebt, overweeg dan deze af te lossen. Dit zal uw box 3 vermogen verminderen en daarnaast hoeft u het eigenwoningforfait niet meer aan te geven.


meer informatie over Aangiftetip voor uw eigen woning

Samengevat:

>
>
>
>