Zakelijk Prive Modellen Fiscale adviesdossiers

Stel hier uw vraag!

Volledige naam *
Bedrijfsnaam
Telefoon *
10 + 4 =

Leen geld van familie

Geld lenen binnen de familie is vaak fiscaal voordelig. Als u bijvoorbeeld geld aan uw kind leent voor een woning of verbouwing van die woning, dan is de rente bij u onbelast en bij uw kind aftrekbaar. U kunt een hoge rente rekenen en overwegen om jaarlijks aan uw kind een schenking over te maken. U moet de lening wel bij de belastingdienst registreren / opgeven via een speciaal formulier. Er moet worden afgelost op de lening (annuïteit)

Nieuws lening

Sinds enkele jaren moeten dergelijke leningen door de leningnemer worden gemeld bij de Belastingdienst. Dit speelt indien

  • een lening is afgesloten bij een familielid, BV of buitenlandse bank
  • er op deze lening moet worden afgelost (nieuwe hypotheekregels)

Tip 1: Belastingvrije schenking

Een schenking tot € 5.277 (cijfers 2015) per jaar van ouder aan kind is belastingvrij.

Tip 2: Schenking voor eigen woning

Voor kinderen tot 40 jaar kunt u bij een schenking voor de aankoop van een eigen woning eenmalig € 51.407  belastingvrij schenken. U moet hiervan wel aangifte doen. Tussen 1 oktober 2013 en 1 januari 2015 mag er zelfs € 100.000 belastingvrij geschonken worden. Het maakt dan ook niet uit aan wie er geschonken wordt of hoe oud die persoon is, zolang de schenking maar voor de eigen woning wordt gebruikt.  In 2016 komt deze regeling weer in de wet.

Tip 3: Afsluitprovisie

Als u een lening aan uw zoon of dochter verstrekt, dan kunt u ook afsluitprovisie rekenen. De afsluitprovisie is bij uw zoon of dochter aftrekbaar en bij u onbelast. U kunt dit combineren met een belastingvrije schenking waardoor het uw zoon of dochter netto niets kost.

Rechtbank procedure over familie lening

Een zoon koopt een woning, de vader verstrekt een lening van € 80.000 tegen een rente van 8%. De zoon leent ook een bedrag bij de bank. Beide leningen tezamen zijn voldoende om het huis te kopen. De lening is schriftelijk vastgelegd. De belastingdienst accepteert de lening niet en stelt:

  • onzakelijke rente
  • fraus legis (constructie in strijd met de wet met als enige doel ontgaan belastingheffing)
  • schenking/ schijn lening

De Rechtbank in Leeuwarden boog zich uiteindelijk over de zaak, conclusie: de lening is toegestaan, de hypotheekrente is aftrekbaar en er is geen sprake van een schenking of een fraus legis opzet. De rechter is er snel klaar mee, de wetgever heeft dit toegestaan (artikel 3.120 IB) en de structuur is dan ook prima. De rente is bij de zoon aftrekbaar in box 1 en de lening is bij de vader belast in box 3. De inspecteur vond een rente van 4,6% redelijk, zijnde de rente die de zoon aan de bank heeft betaald. Vader en zoon sloten aan bij het rentepercentage dat voor een normale persoonlijke lening wordt gerekend, deze rente is hoger dan de hypotheekrente bij een bank. Een rente van 8% is toegestaan, er was geen hypothecaire zekerheid of een andere zekerheid afgesproken.

Bron lenen van de familie

Bron : Rechtbank Leeuwarden, 19 februari 2013 (gepubliceerd op 1 maart 2013)


meer informatie over Leen geld van familie

Samengevat:

>
>
>
>